Poznejte 4 nejčastější mýty o plodnosti

pro plodnost

Mýty o plodnosti jsou velmi rozšířené a mohou mít vliv na to, jak ji ženy i muži vnímají a jak se staví k plánování vlastní rodiny. Pojďme se podívat na 4 nejčastější.

„Preventivní prohlídka se nerovná vyšetření plodnosti?“

Počínaje 15. rokem věku by měly ženy pravidelně docházet na preventivní gynekologické prohlídky, a to nejlépe každý rok, bez ohledu na to, zda jsou v aktivním reprodukčním věku nebo již po menopauze.


Podrobnosti pro ženy

Preventivní prohlídka slouží zejména k zhodnocení zdravotního stavu pohlavních orgánů, zjištění případných obtíží a včasnému odhalení vážných onemocnění, jako například rakoviny.

Nicméně preventivní prohlídka není totožná s vyšetřením plodnosti. Ženy tak mohou žít mnoho let s falešným pocitem bezpečného odkládání rodičovství do pozdního věku.

Pro komplexní zhodnocení plodnosti je nutné provést krevní odběr (tj. kontrolu hladin hormonů), ultrazvukové vyšetření a vyhodnocení výsledků specialistou. Toto vyšetření v České republice standardně provádí pouze kliniky reprodukční medicíny.

Podrobnosti pro muže

Na rozdíl od žen, muži obvykle nepodstupují pravidelné preventivní prohlídky reprodukčních orgánů. Pokud nedojde k žádné nepředvídatelné události, může od poslední návštěvy a kontroly u pediatra do první prohlídky u urologa uplynout celé reprodukční období muže.

Jediným spolehlivým testem pro hodnocení mužské plodnosti je spermiogram. Spermiogram je test, který analyzuje parametry spermií, včetně jejich počtu, pohyblivosti a morfologie. Tento test poskytuje důležité informace o funkci mužského reprodukčního systému a pomáhá identifikovat případné problémy spojené s plodností.

„Pacientky se často ptají: Proč mi tato vyšetření nikdy nenabídl můj gynekolog? Měla jsem pocit, že jsem zcela zdravá a při braní antikoncepce mám i pravidelnou menstruaci.“

Lenka Semanská B.A., Konzultantka NF ProPlodnost

„Teď dělám kariéru, dítě až po 30.“

Odkládání rodičovství do pozdního věku je trendem moderní doby. Z našich zkušeností vyplývá, že oproti skutečnosti mají lidé často mylné představy o šanci na početí.


Podrobnosti pro ženy

Každá žena je při narození vybavena omezenou zásobou vajíček, která postupem času ztrácí jak na kvalitě, tak i množství. Tuto skutečnost je důležité brát v úvahu u každé ženy, která plánuje otěhotnět v pozdějším věku. Šance na přirozenou reprodukci se rapidně snižuje, a to zejména po dosažení 30. roku života.

V posledních letech se stává populárním způsobem "ochrany plodnosti" Social freezing. Tato metoda zahrnuje mražení a uskladnění vajíček/spermií pro použití v pozdním věku. Pro zajištění vysoké šance na otěhotnění, je však nutná kumulace velkého množství kvalitních pohlavních buněk. Ani Social freezing tedy není zaručený způsob ochrany plodnosti.

*Zdroj: Višňová, Hana (MUDr., Ph.D.) (přednášející). "Antikoncepce naruby aneb Fertility awareness". Konference ke Dni zdraví. online, 14.4.2021.

Podrobnosti pro muže

Problematika s věkem se snižující kvality pohlavních buněk se však týká i mužů. I u nich se snižuje šance na přirozené početí kvůli kvůli přirozenému úbytku spermií, změnám v jejich pohyblivosti a morfologii. Tyto faktory mohou způsobit obtíže nebo dokonce znemožnit oplození a zvýšit riziko potratu nebo vrozených vad u potomstva.

Muži mají též možnost využít koncept zamražení spermií (Social freezing). Tato metoda zahrnuje uchování spermií v laboratorních podmínkách pro jejich pozdější použití během terapie asistované reprodukce. Nicméně, i pro muže není zamražení spermií 100% zárukou ochrany plodnosti.

„Kariéra a titul počká, ale vaše plodnost nepočká.“

MUDr. Hana Višňová Ph.D., vedoucí lékařka kliniky asistované reprodukce, garant NF ProPlodnost

„Jsem v dobré kondici, půjde to samo.“

Zdravý životní styl není zárukou plodnosti. Kouření, nadměrné pití alkoholu a nezdravá strava jsou jen některé z faktorů, které mohou negativně ovlivnit reprodukční zdraví.


Podrobnosti pro ženy

Ženy, které pravidelně sportují se mohou cítit plné síly, nebývají nemocné, jsou v dobré kondici, ale přesto mohou mít problém se svou plodností. Zejména doplňky stravy s podporou růstu svalů (obsahující testosterony) mohou u žen způsobovat hormonální nerovnováhu, a tím ovlivňovat schopnost přirozeného početí.

Také velmi intenzivní formy cvičení a přísné diety mohou vyplavovat do krevního oběhu stresový hormon kortizol, který blokuje tvorbu pohlavních hormonů.

Podrobnosti pro muže

Obezřetní by měli být především kulturisti a vrcholoví sportovci. Zejména dlouhodobé užívání látek podporujících růst svalů (steroidy) přispívá k atrofii varlat. Přestože se takoví sportovci cítí plní síly a jsou v dobré fyzické kondici, mohou mít problém se svou plodností.

U mužů se dále nedoporučuje provozovat aktivity, kde dochází k přehřívání genitálu, jako je například jízda na kole, vyhřívání sedadel v autě či saunování. Některé z nich mohou mít blahodárný vliv na svaly, klouby či šlachy a jejich regeneraci, ale naprosto opačný efekt na kvalitu spermií.

„Vaše fyzická kondice se bohužel nemusí rovnat kondici vašich reprodukčních orgánů. “

RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D., MBA, vedoucí embryologické laboratoře
a odpovědná osoba tkáňového zařízení, garant NF ProPlodnost

„Vysadím antikoncepci a otěhotním.“

Ženy by měly být informovány o tom, že pravidelný cyklus se může vrátit až po několika měsících (až letech) po vysazení antikoncepce. Je důležité mít realistická očekávání a informovat se o své plodnosti včas.


Podrobnosti pro ženy

Dlouhodobé užívání antikoncepce může vytvářet dojem pravidelného cyklu. Krvácení, které však při této hormonální substituci nastává, není přirozenou menstruací, ale tzv. krvácením ze spádu, tedy poklesu dodávaných hormonů. Navíc při nasazení antikoncepce v brzkém věku, kdy menstruační cyklus ženy ještě není dozrálý, může tato substituce zakrýt problémy s hormonální rovnováhou. 

Dnešní medicína nás dokáže velmi dobře ochránit před nechtěným početím. Na druhou stranu, úspěšnost léčby neplodnosti je stále úzce spjatá s diagnózou, životním stylem a věkem páru. Proto nemusí dosahovat tak vysoké spolehlivosti, jakou si laická veřejnost představuje.*

*Zdroj: Višňová, Hana (MUDr., Ph.D.) (přednášející). "Antikoncepce naruby aneb Fertility awareness". Konference ke Dni zdraví. online, 14.4.2021.

Podrobnosti pro muže

I muži by měli být obezřetní při výběru antikoncepce. Je třeba si uvědomit, že některé metody, jako je vasektomie, mohou způsobit nevratné změny ve schopnosti početí. Navíc medicína v oblasti reverzní vasektomie není tak pokročilá jako u jiných lékařských postupů.

"Někdy se setkáváme až s naivními představami mužů i žen. Některé biologické faktory však nemůže ani moderní medicína ovlivnit. Je tedy potřeba zvyšovat povědomí o jejich nevratném vlivu na plodnost."

Bc. Barbora Čílová, Konzultantka NF ProPlodnost

Test plodnosti

Otestujte si orientačně, rychle, anonymně a zdarma svou plodnost. Stačí odpovědět na krátký dotazník ohledně vašeho životního stylu a získáte orientační výsledky, které můžete následně konzultovat s našim odborníkem.

Chcete se objednat na test plodnosti zdarma?

Zanechte nám kontakt a konzultant plodnosti Vás bude kontaktovat.

  • Vybrat
  • Doporučení lékaře
  • Doporučení známého
  • Sociální sítě
  • Festival / Event
  • Reklama na webu
Jméno lékaře / Influencer / Název účtu na sociálních sítích / Médium

Rezervujte si konkrétní časový slot pro telefonické objednání:

Kdo jsme?

Nadační fond ProPlodnost byl založen předními odborníky na léčbu neplodnosti v České republice. Cílem nadačního fondu je šíření osvěty o plodnosti, vysvětlování obecných mýtů a v neposlední řadě poskytování bezplatného preventivního vyšetření plodnosti pro muže a ženy.

Testování plodnosti je určeno zejména pro muže a ženy ve věku 25-38 let. V jiných věkových skupinách stanovujeme další postup individuálně.