Naši experti vysvětlují nejčastější mýty

Podívejte se na videa níže a poznejte garantky Nadačního fondu ProPlodnost a také konzultanty plodnosti, se kterými se v rámci vyšetření setkáte.

🎬 Cvičím a žiji zdravě. S plodností nemůžu mít problém.

Kouření, nadměrná konzumace alkoholu a nesprávná strava mohou negativně ovlivnit reprodukční zdraví. Ovšem i když cvičíte a vedete zdravý životní styl, plodnost nemusí být samozřejmostí. To platí zejména pro ženy, které se věnují intenzivnímu cvičení, to může narušit hormonální rovnováhu a blokovat tvorbu pohlavních hormonů. U mužů mohou steroidy a některé sporty jako např. cyklistika případně saunování, ovlivnit kvalitu spermií. Fyzická kondice nemusí odpovídat kondici reprodukčních orgánů.

🎬 Erekce a ejakulát ještě neznamená plodnost.

Schopnost pohlavního styku a ejakulace u muže nezaručují nutně jeho plodnost. Spermie se vytvářejí v průběhu života muže a jejich kvalita i kvantita může být ovlivněna různými faktory. Jedná se zejména o věk, který může komplikovat oplodnění a zvyšovat riziko potratu nebo vrozených vad u potomků. Nejvhodnější věk pro početí se u muže pohybuje mezi 25. a 45. rokem života. Kvalita spermiogramu mužů se za posledních 50 let výrazně zhoršila. I muž v mladém věku může mít problémy s plodností, a proto je doporučeno provést spermiogram včas, ideálně před rozhodnutím založit rodinu. U nás můžete absolvovat základní spermiogram nebo rozšířenou diagnostiku spermií SPERM+ s maximálním komfortem a diskrétností.

🎬 Vysadím antikoncepci a otěhotním.

Vysazení hormonální antikoncepce a plánování těhotenství vyžaduje obezřetnost. I když antikoncepce bývá považována za spolehlivou ochranu, může zakrýt možné problémy s menstruačním cyklem, jako jsou nepravidelnosti či hormonální nestabilita. Pravidelná menstruace během užívání antikoncepce není vždy známka normálního cyklu, a obnovení přirozeného cyklu po vysazení antikoncepce může trvat několik měsíců nebo i let. Proto je vhodná být obezřetnost a plánování těhotenství s vědomím, že návrat k pravidelnému cyklu nemusí být okamžitý.

🎬 Mám zmrazená vajíčka, můžu se rozhodnout, kdy otěhotním.

Možnost social freezing, tj. zamražení vajíček pro pozdější oplodnění, je mylně považována za pojistku plodnosti. I když vajíčka mohou zůstat zamražená několik let, pro solidní šanci na otěhotnění je klíčové mít zamraženo dostatečný počet kvalitních vajíček. To však často vyžaduje opakované cykly hormonální stimulace a odběry v narkóze, což může být zatěžující psychicky, fyzicky i finančně. Navíc ani v mladém věku nelze garantovat úspěch oplodnění. Při použití zamražených vajíček hrají klíčovou roli faktory jako věk, zdravotní stav ženy a jejího partnera, či kvalita spermií. Plánování rodičovství s ohledem na reprodukční zdraví je důležité, a odkládání těhotenství do vyššího věku může mít biologická omezení.

🎬 Pokud bych byla neplodná, gynekolog by mě upozornil.

Preventivní gynekologická prohlídka je zaměřena především na hodnocení zdravotního stavu pohlavních orgánů a prevenci vážných onemocnění, jako je rakovina. Vyšetření plodnosti vyžaduje komplexní postup, včetně krevního odběru na kontrolu hladiny hormonu AMH (anti-Mülleriánský hormon), ultrazvukového vyšetření a následného vyhodnocení výsledků specialistou. Pravidelná menstruace, zejména při užívání antikoncepce, nemusí automaticky znamenat optimální plodnost. Pro zodpovědný přístup k plánování rodiny je vhodné se aktivně zajímat o svou plodnost již před samotným rozhodnutím o těhotenství.

🎬 Neplodnost je primárně problém žen.

Problém s plodností není primárně omezen na ženy, jak se dříve udávalo, a statistiky ukazují rovnoměrné rozložení příčin mezi oběma pohlavími. Ve 40 % případů jsou problémy spojeny s ženou, ve 40 % s mužem a ve zbývajících 20 % případů jsou problémy zjištěny u obou partnerů. Pokud se snažíte o dítě a nedaří se, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Ta může být klíčová, zejména s ohledem na věk, který hraje významnou roli při plánování těhotenství. Po 12 měsících pravidelného nechráněného styku (případně po šesti měsících, pokud je partnerka starší než 35 let) je vhodné vyhledat specialistu na reprodukční medicínu. Diagnostická vyšetření obou partnerů mohou odhalit příčiny neplodnosti a čím dříve začnete případný problém řešit, tím vyšší šanci na dosažení společného cíle budete mít.

🎬 Dokud neplánuji rodinu, vyšetření plodnosti nepotřebuji.

Očekávání vyšetření plodnosti a návštěvy kliniky asistované reprodukce jsou často spojována s plánováním rodiny. Nicméně je důležité si uvědomit, že plodnost by měla být sledována mnohem dříve, než se rozhodnete pro založení rodiny. Čekání až do průměrného věku kolem 40 let, jak je trendem v současné době, může výrazně omezit šance na přirozené početí. Věk je klíčovým faktorem ovlivňujícím plodnost u žen i mužů, a čekání na pozdější fázi života může narazit na omezení reprodukční medicíny. Proto se vyšetření plodnosti doporučuje plánovat v předstihu, bez ohledu na plánované založení rodiny. Předsudky a ostych spojené s otázkou plodnosti je nutné z obecného vnímání populace odstranit.

🎬 Díky IVF můžu otěhotnět i po čtyřicítce.

Přesvědčení, že umělé oplodnění (IVF) může nahradit přirozené otěhotnění po čtyřicítce, není vždy pravdivé. I když někteří věří, že do této doby není třeba pospíchat, reprodukční medicína nemá k dispozici stroj času na vrácení těla do optimálního věku pro úspěšné početí. Biologické stárnutí vajíček začíná od narození, a úspěšnost IVF terapie s vlastními vajíčky u žen do 38 let dosahuje přibližně 40 %. Po 40. roce věku klesá tato šance na maximálně 10 %. S věkem stoupá také počet geneticky vadných vajíček. Studie ukazují, že ve 40 a více letech je pravděpodobnost výskytu chromozomální odchylky až 90 %. Klesající ovariální rezerva s věkem může znamenat, že zásoba vajíček se vyčerpá i před třicítkou. Proto doporučujeme včasné plánování těhotenství.

🎬 Cvičím a žiji zdravě. S plodností nemůžu mít problém.

Kouření, nadměrná konzumace alkoholu a nesprávná strava mohou negativně ovlivnit reprodukční zdraví. Ovšem i když cvičíte a vedete zdravý životní styl, plodnost nemusí být samozřejmostí. To platí zejména pro ženy, které se věnují intenzivnímu cvičení, to může narušit hormonální rovnováhu a blokovat tvorbu pohlavních hormonů. U mužů mohou steroidy a některé sporty jako např. cyklistika případně saunování, ovlivnit kvalitu spermií. Fyzická kondice nemusí odpovídat kondici reprodukčních orgánů.

🎬 Erekce a ejakulát ještě neznamená plodnost.

Schopnost pohlavního styku a ejakulace u muže nezaručují nutně jeho plodnost. Spermie se vytvářejí v průběhu života muže a jejich kvalita i kvantita může být ovlivněna různými faktory. Jedná se zejména o věk, který může komplikovat oplodnění a zvyšovat riziko potratu nebo vrozených vad u potomků. Nejvhodnější věk pro početí se u muže pohybuje mezi 25. a 45. rokem života. Kvalita spermiogramu mužů se za posledních 50 let výrazně zhoršila. I muž v mladém věku může mít problémy s plodností, a proto je doporučeno provést spermiogram včas, ideálně před rozhodnutím založit rodinu. U nás můžete absolvovat základní spermiogram nebo rozšířenou diagnostiku spermií SPERM+ s maximálním komfortem a diskrétností.

🎬 Vysadím antikoncepci a otěhotním.

Vysazení hormonální antikoncepce a plánování těhotenství vyžaduje obezřetnost. I když antikoncepce bývá považována za spolehlivou ochranu, může zakrýt možné problémy s menstruačním cyklem, jako jsou nepravidelnosti či hormonální nestabilita. Pravidelná menstruace během užívání antikoncepce není vždy známka normálního cyklu, a obnovení přirozeného cyklu po vysazení antikoncepce může trvat několik měsíců nebo i let. Proto je vhodná být obezřetnost a plánování těhotenství s vědomím, že návrat k pravidelnému cyklu nemusí být okamžitý.

🎬 Mám zmrazená vajíčka, můžu se rozhodnout, kdy otěhotním.

Možnost social freezing, tj. zamražení vajíček pro pozdější oplodnění, je mylně považována za pojistku plodnosti. I když vajíčka mohou zůstat zamražená několik let, pro solidní šanci na otěhotnění je klíčové mít zamraženo dostatečný počet kvalitních vajíček. To však často vyžaduje opakované cykly hormonální stimulace a odběry v narkóze, což může být zatěžující psychicky, fyzicky i finančně. Navíc ani v mladém věku nelze garantovat úspěch oplodnění. Při použití zamražených vajíček hrají klíčovou roli faktory jako věk, zdravotní stav ženy a jejího partnera, či kvalita spermií. Plánování rodičovství s ohledem na reprodukční zdraví je důležité, a odkládání těhotenství do vyššího věku může mít biologická omezení.

🎬 Pokud bych byla neplodná, gynekolog by mě upozornil.

Preventivní gynekologická prohlídka je zaměřena především na hodnocení zdravotního stavu pohlavních orgánů a prevenci vážných onemocnění, jako je rakovina. Vyšetření plodnosti vyžaduje komplexní postup, včetně krevního odběru na kontrolu hladiny hormonu AMH (anti-Mülleriánský hormon), ultrazvukového vyšetření a následného vyhodnocení výsledků specialistou. Pravidelná menstruace, zejména při užívání antikoncepce, nemusí automaticky znamenat optimální plodnost. Pro zodpovědný přístup k plánování rodiny je vhodné se aktivně zajímat o svou plodnost již před samotným rozhodnutím o těhotenství.

🎬 Neplodnost je primárně problém žen.

Problém s plodností není primárně omezen na ženy, jak se dříve udávalo, a statistiky ukazují rovnoměrné rozložení příčin mezi oběma pohlavími. Ve 40 % případů jsou problémy spojeny s ženou, ve 40 % s mužem a ve zbývajících 20 % případů jsou problémy zjištěny u obou partnerů. Pokud se snažíte o dítě a nedaří se, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Ta může být klíčová, zejména s ohledem na věk, který hraje významnou roli při plánování těhotenství. Po 12 měsících pravidelného nechráněného styku (případně po šesti měsících, pokud je partnerka starší než 35 let) je vhodné vyhledat specialistu na reprodukční medicínu. Diagnostická vyšetření obou partnerů mohou odhalit příčiny neplodnosti a čím dříve začnete případný problém řešit, tím vyšší šanci na dosažení společného cíle budete mít.

🎬 Dokud neplánuji rodinu, vyšetření plodnosti nepotřebuji.

Očekávání vyšetření plodnosti a návštěvy kliniky asistované reprodukce jsou často spojována s plánováním rodiny. Nicméně je důležité si uvědomit, že plodnost by měla být sledována mnohem dříve, než se rozhodnete pro založení rodiny. Čekání až do průměrného věku kolem 40 let, jak je trendem v současné době, může výrazně omezit šance na přirozené početí. Věk je klíčovým faktorem ovlivňujícím plodnost u žen i mužů, a čekání na pozdější fázi života může narazit na omezení reprodukční medicíny. Proto se vyšetření plodnosti doporučuje plánovat v předstihu, bez ohledu na plánované založení rodiny. Předsudky a ostych spojené s otázkou plodnosti je nutné z obecného vnímání populace odstranit.

🎬 Díky IVF můžu otěhotnět i po čtyřicítce.

Přesvědčení, že umělé oplodnění (IVF) může nahradit přirozené otěhotnění po čtyřicítce, není vždy pravdivé. I když někteří věří, že do této doby není třeba pospíchat, reprodukční medicína nemá k dispozici stroj času na vrácení těla do optimálního věku pro úspěšné početí. Biologické stárnutí vajíček začíná od narození, a úspěšnost IVF terapie s vlastními vajíčky u žen do 38 let dosahuje přibližně 40 %. Po 40. roce věku klesá tato šance na maximálně 10 %. S věkem stoupá také počet geneticky vadných vajíček. Studie ukazují, že ve 40 a více letech je pravděpodobnost výskytu chromozomální odchylky až 90 %. Klesající ovariální rezerva s věkem může znamenat, že zásoba vajíček se vyčerpá i před třicítkou. Proto doporučujeme včasné plánování těhotenství.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Kontaktujte nás a konzultanti plodnosti Váš dotaz zodpoví.