Poznejte náš nadační fond

ProPlodnost by CUBE je nadační fond založený klinikou reprodukční medicíny IVF CUBE. Cílem organizace je provádět osvětu o reprodukčním zdraví, vysvětlovat obecné mýty a v neposlední řadě poskytovat bezplatné preventivní vyšetření pro muže a ženy. Testování plodnosti ProPlodnost je určeno zejména pro muže a ženy ve věku 25-38 let. V jiných věkových skupinách stanovujeme další postup individuálně.

Chceme zvýšit povědomí široké veřejnosti o plodnosti.

3 pilíře nadačního fondu ProPlodnost

Osvětová a edukační činnost ohledně reprodukčního zdraví

Preventivní vyšetření plodnosti zdarma včetně konzultace

Finanční podpora terapií a léčby znevýhodněných skupin

„Mnozí lidé berou téma neplodnosti na lehkou váhu v naivní víře v dnešní schopnosti vědy a medicíny. Takovým evropským evergreenem dnes je, že ženy pořízení miminka odkládají kvůli kariéře a v pětatřiceti zjistí, že optimální věk dávno propásly a ani věda, na kterou spoléhaly, není zcela všemocná. I v případě, že si ještě neplánujete pořídit potomka, je dobré vědět, jak na tom vaše tělo je. Může dojít k odhalení rizik a zahájení případné léčby zjištěných problémů.”

MUDr. Hana Višňová Ph.D., Garant nadačního fondu ProPlodnost

Garanti nadačního fondu

Nadační fond ProPlodnost je zaštítěn odborníky s mnohaletými zkušenostmi a oceněními z oblasti reprodukční medicíny.

MUDr. Hana Višňová, Ph.D.

držitelka ocenění SART prize od Americké společnosti pro reprodukční medicínu, vedoucí mnoha evropských studií v oblasti asistované reprodukce a vedoucí lékařka kliniky IVF CUBE

MUDr. Pavel Hanek

primář urologického oddělení v Oblastní nemocnici Příbram s mnohaletými zkušenostmi v léčbě mužské neplodnosti

RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D., MBA

embryolog-senior s mezinárodní certifikací, prezidentka české odborné embryologické společnosti ARE a vedoucí embryologické laboratoře IVF CUBE

MUDr. Peter Koliba, MHA

primář gynekologicko-porodnické kliniky FN Bulovka, lektor kurzů laparoskopie a pravidelný účastník mezinárodních odborných stáží a lékařských misí

Seznam dalších spolupracujících partnerů připravujeme.

Odborní konzultanti plodnosti

Náš tým konzultantů poskytuje podporu a asistenci zájemcům o testování plodnosti.

Jsme tu pro vás. Odpovídáme na vaše dotazy (telefonicky i e-mailem) a poskytujeme srozumitelné vysvětlení souvislostí v oblasti reprodukčního zdraví. V případě, že se rozhodnete pro absolvování testu plodnosti Vám nabídneme vysvětlení výsledků a doporučení dalšího postupu. Věříme v důležitost informovaného rozhodování a aktivně vás podpoříme při plánování dalšího postupu.

Zastupující vrchní sestra kliniky reprodukční medicíny s mnoha zkušenostmi, členka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester a České asociace sester

Lenka Semanská B.A.

Zkušená zdravotní sestra specializovaná na reprodukční zdraví a asistence při provádění prvotrimestrálním screeningu

Bc. Barbora Čílová

Zkušená zdravotní sestra v oblasti reprodukční medicíny s rozsáhlou mezinárodní praxí a vysoce proklientským přístupem.

Lada Carthy