Podmínky používání webu www.proplodnost.cz

Souhlas se zpracováváním osobních údajů (GDPR)

dle zákona č. 101/2000 Sb.

Děkujeme Vám za návštěvu a použití služeb webových stránek www.proplodnost.cz. Poskytovatelem těchto služeb je Nadační fond ProPlodnost, Praha 6, Evropská /178, PSČ 16000, IČO: 24745014.

Osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme plně v souladu s legislativou EU (GDPR). Detaily o zpracování naleznete v tomto dokumentu.

Poskytnutím svých osobních údajů na webu www.proplodnost.cz návštěvník tohoto webu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s jejich zpracováním provozovatelem tohoto webu, nadačním fondem Pro Plodnost.

Klient tímto uděluje souhlas s tím, aby byly všechny jeho osobní údaje vč. citlivých shromážděny, uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve spojení se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění.

Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů budou sděleny klientem. Lékařská dokumentace bude uchovávána po zákonem stanovenou dobu.

Návštěvník dále uděluje souhlas s občasným zasíláním marketingových a obchodních sdělení provozovatelem tohoto webu, ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas se zpracováním údajů se uděluje na dobu neurčitou a je možno ho kdykoli odvolat prostřednictvím emailu na adresu: info@proplodnost.cz.

Používání služeb Google a Hotjar

Pro sledování statistik návštěvnosti tohoto webu je používán nástroj Google Analytics, sbírající anonymní data o návštěvnících webu. Podrobné podmínky využívání služby Google Analytics najdete zde: http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.

Provozovatel webu dále používá reklamní systém Google Adwords včetně tzv. remarketingu. Společnosti Google v rámci této služby používá soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k distribuci reklam a souvisejících služeb na základě předchozích návštěv portálu. Podrobné podmínky používání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=CZ.

Provozovate webu také používá Cookies HotJar. Slouží k zapamatování, zda jste se zúčastnili některého z průzkumů. Chcete-li se odhlásit od Hotjar, přejděte na následující odkaz: https://www.hotjar.com/opt-out

Ostatní

Návštěvník tímto vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, prosíme nepoužívejte služby tohoto webu.

Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo změnit znění těchto podmínek. Obě strany (provozovatel a návštěvník/klient) souhlasí, že tyto podmínky a případné spory se řídí právními předpisy České republiky.

Klient potvrzuje, že byl poučen ve smyslu ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.