Nadační fond ProPlodnost na CNN Prima

Vedoucí lékařka a garantka Nadačního fondu Hana Višňová nedávno zaujala významné místo na televizní obrazovce, když byla pozvána jako host do ranní show Nový den na CNN Prima News. Spolu s moderátorkou Lucií Ptáčkovou sdílely důležité informace o neplodnosti a prezentovaly iniciativu Nadačního fondu ProPlodnost.

MUDr. Hana Višňová Ph.D během rozhovoru v Novém dni poskytla divákům cenné informace o prevenci, diagnostice a možnostech léčby neplodnosti. Zvláštní důraz klade na osvětu mladých lidí skrze iniciativy Nadačního fondu ProPlodnost, který nabízí zdarma testování reprodukčního zdraví pro mladé jedince.

Moderátorka Lucie Ptáčková, která je aktuálně těhotná díky metodě in vitro fertilizace (IVF), se k rozhovoru připojila, aby sdílela svůj osobní příběh a cestu k plnění svých mateřských snů. Její otevřenost a upřímnost pomáhají odstranit stigma kolem neplodnosti a ukázat, že moderní léčebné metody mohou přinést radost a štěstí do života mnoha párů.

Rozhovor na CNN Prima News poskytl divákům cenný vhled do problematiky neplodnosti a zdůraznil význam osvěty a testování, které Nadační fond ProPlodnost poskytuje. Tato iniciativa je klíčovým krokem k tomu, aby lidé měli přístup k informacím o svém reprodukčním zdraví a mohli přijmout informovaná rozhodnutí ohledně svého budoucího rodičovství.