Slavnostní představení Nadačního fondu ProPlodnost

Oficiálního zahájení činnosti NF ProPlodnost se na pražské klinice IVF CUBE, kromě lékařů a partnerů, zúčastnila i vzácná návštěva z Velké Británie, paní Louise Brownová, která přišla na svět v roce 1978 jako úplně první dítě metodou IVF. Louise navštívila Českou republiku vůbec poprvé, a to právě za účelem podpory Nadačního fondu ProPlodnost.

Pilotní fáze činnosti Nadačního fondu ProPlodnost byla zahájená v červnu 2023, kdy fond na webových stránkách zpřístupnil široké veřejnosti možnost online testu plodnosti. Ten umožní každému zájemci získat základní představu o svém reprodukčním zdraví a rizicích, která ho ohrožují. Online dotazník během čtyř měsíců vyplnilo více než 2 000 zájemců, převážně ve věku 20 až 39 let. Na základě výsledků absolvovalo přes 200 respondentů také bezplatné vyšetření plodnosti, které u žen zahrnuje krevní test na Anti-Müllerian hormon (AMH) a ultrazvukové vyšetření, u mužů preventivní spermiogram. „Zájem o testování i zpětná vazba od zapojených potvrdily náš předpoklad, že lidé mají o plodnosti nedostatek informací, přičemž mnohé z nich jsou zkreslené. Nemluvě o chybějící prevenci, kterou si ženy často mylně zaměňují s preventivní prohlídkou u gynekologa a u mužů absentuje úplně,“ říká MUDr. Hana Višňová, vedoucí lékařka kliniky IVF CUBE a odborný garant Nadačního fondu ProPlodnost.

Při příležitosti oficiálního zahájení činnosti Nadačního fondu ProPlodnost přijala pozvání do Prahy i Angličanka Louise Brownová, která přišla na svět v roce 1978 jako první dítě ze zkumavky. Cíle nadačního fondu označila jako velmi aktuální a důležité. „Sexuální výchova u mě a mých vrstevníků byla zaměřená především na to, jak se chránit před početím. Dnes dostávají mladí lidé velmi podobná doporučení, i když o pár let později zoufale řeší otázku, zda se jim vůbec podaří založit rodinu. Včasný přístup k ověřeným informacím a možnost preventivního vyšetření jsou proto pro mladé lidi jedinou možností, jak se o své plodnosti rozhodovat s plnou zodpovědností,“ říká Louise Brownová, která je dnes sama matkou dvou dětí, a dodává: „Hned po mém narození navrhl gynekolog Patrick Steptoe mým rodičům, aby mi dali prostřední jméno Joy, což znamená radost. Nadační fond ProPlodnost vnímám jako projekt, který může radost přinést mnoha lidem, a já mu do budoucnosti přeji mnoho úspěchů.“